Archive for the 'Uncategorized' Category

Opcije – obveznice na vpoklic

Obveznice na vpoklic so obveznice, pri katerih ima njen izdajatelj opcijo, da delnico vpokliče.

Verjetnost za to je tem večja, čim bolj ko padejo donosnosti do dospetja obveznic.

Opcije – pri konvertibilnih obveznicah

Konvertibilne obveznice so obveznice z opcijo, namreč da so pretvorjene v navadno delnico.

Opcije – uporaba v nepremičninskem sektorju

V nepremičninskem sektorju se opcije uporabljajo, ko skuša nepremičninski investitor pridobiti večjo površino, a ni povsem prepričan, da jo bo lahko v celoti dobil. V tem primeru se tveganju, da bo dobil večino površine, a bo manjkalo eden ali več majhnih, a ključnih delov izogne tako, da kupi oziroma se govori za ustrezne opcije na posamezne površine.

Opcije – zgodovina

Opcije so omenjajo że davno v zgodovini. Tako naj bi Grk Thales kupoval opcije na uporabo stistalnic oljk med prihodnjo letino.

Opcije – natančna definicija opcijske pogodbe

Kupec opcije za izbran vrednostni papir Y ima pravico da kupi (call opcija) ali proda (put opcija) določeno količino vrednostnega papirja (1 pogodba za delnice se npr. običajno nanaša na 100 delnic) za po vnaprej dogovorjeni ceni (»strike price«) ob vnaprej določenih oziroma znanih datumih.

Opcije – call vs. put opcije

Call opcija daje lastniku opcije pravico nakupa določene količine izbranega vrednostnega papirja v določenem časovnem intervalu. Put opcija daje lastniku opcije pravico prodaje določene količine izbranega vrednostnega papirja v določenem časovnem intervalu.

Opcije – definicija opcije

Opcija je pogodba, v skladu s katero ima kupec opcije pravico, a ne obveznost da kupi ali proda vrednostni papir po izbrani ceni na ali pred izbranim datumom.

« Previous Page