Archive for the 'opcije' Category

Out-of-the-money call opcije

Kdaj je call opcija out-of-the-money?

Call opcije je out-of-the-money, če je strike price višji od trżne cene underlyinga.

In-the-money call opcije

Kdaj je call opcija in-the-money?

Call opcije je in-the-money, če je strike price niżji od trżne cene underlyinga.

Primerjava delnic in opcij – 2. del – razlike

Razlike med delnicami in opcijami: opcije so derivativi, delnice niso; opcije imajo datum zapadlosti, delnica ga nimajo; število opcij ni fiksirano, kot to velja za delnice; opcije imajo drugače pravice kot delnice

Primerjava delnic in opcij – 1. del – podobnosti

Podobnosti med delnicami in opcijami: kotirane opcije so vrednostni papirji, kot delnice; z opcijami se trguje podobno kot z delnicami;

Drugič več o razlikah med delnicami in opcijami

Začetek opcije

Kotiranje opcij na borzi je na voljo od leta 1973, ko je svoja vrata odprla Chicago Board Options Exchange, ki je še vedno med vodilnimi opcijskimi borzami na svetu.

Compound opcija

Compound opcija je opcija na drugo opcijo.

Bermudska opcija

Za bermudsko opcijo je značilno, da ima njen kupec pravico da izvrši opcijo na skupino različnih, med sabo ločenih datumov.

Evropska opcija

Evropska opcija je vanilla opcija. Evropska opcija se lahko izvrši le na expiry datum opcije, se pravi na točno določen trenuten v prihodnosti.

« Previous Page