Archive for the 'derivativi' Category

Kako bo z derivativi v prihodnosti

Glede, da so derivativi że proglašeni kot eden glavnih povzročiteljev je v prihodnosti pričakovati, da takšnega obsega derivativnega trga kot je bil na vrhu pred nekaj leti ne bomo več videli. Poleg zmanjšanja obsega izdanih derivativov je tudi pričakovati, da bo področje v prihodnosti močneje regulirano, stopnja regulative pa bo odvisna predvsem od globine krize. Čim hujša bo kriza, tem ostreje bodo derivativi regulirani. Kljub temu je pričakovati, da derivativi ne bodo povsem izginili na področjih, kjer igrajo koristno vlogo, npr. pri ščitenju pred valutnimi tveganji.