Archive for March, 2009

AIG zavarovalnica

Zadnje čase prihajajo na plano kar zanimive podrobnosti o tem, kaj vse se je dogajalo v ameriški zavarovalnici American International Group. V zavarovalnico je ameriška drżava vlożila że preko 150 milijard USD, pri čemer se je zdaj pokazalo, da je kar lep deleż tega denarja šel naprej do drugih svetovnih finančnih podjetij, ki so bile nasprotna stranka v poslih z AIG-jem. AIG je namreč deloval kot zavarovalnica za določene papirje in zaradi krize je vrednost teh papirjev padla, kar pa pomeni, da je morala zavarovalnica doplačati kot jamstvo določene zneske. Sicer večje razburjenje javnosti v zvezi z AIG je sprożila nedavna objava bonusov za zaposlene v prav tisti poslovni enoti AIG, ki naj bi bila odgovorna za velikanske izgube, ki jih je imela zavarovalnica v preteklih letih. V problem bonusov se je na koncu vključil celo ameriški kongres z zakonom, ki naj bi te bonuse zelo obdavčil.

Buffett in opcije

Zanimivo, da je Warren Buffett, ki je bil dolga leta nasprotnik opcij in derivativov v splošnem, v zadnjih nekaj letih očitno sklenil kar nekaj derivativnih poslov, kot se każe v zadnjem času oziroma kot se v podrobnostih pokazalo zdaj, ko je izdal letno poročilo za podjetje Berkshire Hathaway. Po tem poročilu sodeč je Buffett sklenil kar lepo število opcij, ki potečejo med leti 2019 in 2028. Poenostavljeno povedano po Buffett s temi opcijami zaslużil, če določeni svetovni delniški indeksi takrat ne bodo padli pod določene specifične vrednosti. V zameno, da se je izpostavil temu tveganju, pa je Buffett pridobil za okoli 5 milijard USD premij, ki jih lahko v tem vmesnem času mirno investira in od katerih si seveda obeta, da bo z njimi prislużil veliko več kot je efektivno tveganje omenjenih derivativov.