Time value premija

Time value premija je vrednost za katero celotna premija opcije presega intrinsic vrednost opcije.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.