Archive for September, 2006

Večina opcij zapade brez vrednosti

Trading na opcijah je zahteven, o čemer priča tudi podatek da velika večina opcij zapade brez vrednosti.

Raba opcij – hedging

Opcije se lahko med drugim uporabijo tudi za hedging pozicij na valutah, delnicah,….