Opcije – natančna definicija opcijske pogodbe

Kupec opcije za izbran vrednostni papir Y ima pravico da kupi (call opcija) ali proda (put opcija) določeno količino vrednostnega papirja (1 pogodba za delnice se npr. običajno nanaša na 100 delnic) za po vnaprej dogovorjeni ceni (»strike price«) ob vnaprej določenih oziroma znanih datumih.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.